Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Hva er et helseforsikringsgruppenummer?

Gruppen helseforsikring er når en gruppe mennesker er dekket under en helseforsikringsplan. Dette er mest sett med arbeidsgiver-sponset helseforsikring; Selvstendig næringsdrivende kan imidlertid også lage sin egen helseforsikringsgruppe for seg selv og deres pårørende.

Funksjon

Ditt helseforsikringsgruppenummer identifiserer gruppen din fra andre grupper som er forsikret med samme forsikringsselskap. Du finner dette nummeret på ditt forsikringskort.

Funksjoner

Alle forsikret hos et selskap vil være en del av samme gruppe. Så, hvis du har en arbeidsgiver-sponset helseforsikring, vil du og dine kolleger og deres familier som alle er under samme forsikringsplan, alle være med i samme gruppe.

Betydning

Hvis du filen Dine egne krav, du trenger dette nummeret for å gjøre det. Hvis legen din legger krav til deg, vil hans kontor trenge ditt helseforsikringsnummer for å gjøre det.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt