Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Hvordan skrive et brev til legen din

Tilnærmingen du tar når du skriver et brev til legen din, i det minste delvis, angår formålet du skriver brevet for. For eksempel kan det hende du sender en formell forespørsel til legen din om en kopi av dine medisinske poster eller at de blir sendt til din nye lege. Eller du skriver kanskje legen din for å takke ham for hans ærlige råd og engasjement i å hjelpe deg med å komme deg gjennom en alvorlig medisinsk prosedyre.

Kontakt legen din formelt, som i eksemplet, "Kjære Dr. Mary Jones." Når du sender et brev på mail, er det mer hensiktsmessig å sende brevet til legenes kontoradresse i stedet for til hjemmeadressen.

Oppgi grunnen til at du skriver i begynnelsen av korrespondanse. Hvis legen din for eksempel var fast bestemt på å oppdage årsaken til symptomene du hadde som en annen lege ignorerte eller ikke tok alvorlig nok, oppgi hvor takknemlig du er for at han tok det på alvor.

Uttrykk din tillit til legens evner og i forhold til sengen. Bruk gratis uttrykk i korrespondansen som "På grunn av ditt engasjement er jeg nok en gang sunn og lykkelig."

Avslutt brevet ditt ved å uttrykke din intensjon om å fortsette å forbli hans pasient, eller hvis du flytter, håper du at du vil være heldig nok til å finne en ny lege så kompetent og omsorgsfull som han.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt