Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Verktøy som brukes til å hjelpe tenåringer Verbalize Their Feelings

Tenårene er en tid for omvæltninger og overgang på grunn av de mange fysiske og sosiale endringene og også de varierende følelsene som ungdom opplever. På et eller annet tidspunkt kan tenåringer kjempe mot depresjon, angst og andre negative følelser som kan få dem til å skamme seg, verdiløs, håpløs eller misforstått, men de har det vanskelig å åpne opp om det, sier Jeanne Segal, Ph.D., et al. for helpguide.org. Barnepsykologer og rådgivere har utviklet en rekke verktøy som kan hjelpe tenåringer til å verbalisere sine følelser.

Creative Expression

Kunst, drama og musikkhjelp tenåringer takler mange problemer fordi det gir dem en trygg måte å uttrykke sine følelser, ifølge Child Welfare League of America. Tenåringer kan uttrykke seg ved å komponere eller presentere sanger og reciterende dikt som forteller sin historie. De kan også bruke kunst som et kreativt utløp for deres følelser hvor de tegner, skulpturer eller lager karikaturer som representerer hvordan de føler seg. For eksempel kan en tenåring som har blitt traumatisert, være i stand til å uttrykke seg gjennom kunstnerisk representasjon av sorg, ensomhet og desperasjon som hun har opplevd. Bildene kommuniserer også til foreldre og terapeuter hva som kan foregå internt.

Spillterapi

Spillterapi er en sunn måte gjennom hvilken tenåringer kan uttrykke seg. Selv om metoden er mer vanlig brukt for barn, fordi lek er den naturlige måten de uttrykker seg, tenårer også verdsetter fortsatt å kunne skape sin egen verden der ingen forventer at de skal vokse opp når de føler at de ikke klarer å klare seg, ifølge The Child Center og Adult Services, et nettsted som gir råd til familier. Som foreldre må du observere spillet og prøve å forstå temaene som kan indikere kilden til tenåringens problemer fordi han kan bruke tegnene i spillet sitt til å kommunisere problemer som han kan være ubehagelig å snakke om direkte. Omvendt, siden leget terapi gjør at tenåringen kan føle seg mer i kontroll, kan han kanskje verbalisere sine problemer, selv om han engasjerer seg i spill som gir en beroligende distraksjon.

Terapeuter bruker dette metode for praktisk å demonstrere for tenåringer at måten de føler og handler på, er relatert til deres individuelle tankemønstre og overbevisninger, for å ha forskjellige erfaringer, må de endre hvordan de tenker, sier Senter for rådgivende familier, et nettsted som gir traumeroppløsning og psykologiske vurderinger. Verktøyet er nyttig i å undervise tenåringer hvordan man identifiserer skadelige og selvforsvakende tanker og veileder dem om hvordan de kan erstatte slike tanker med positive og oppløftende. Foreldre kan også bruke denne teknikken for å få tenåringer i vane med å formidle positive følelser om seg selv, noe som igjen fører til høy selvtillit og utvikling av ønskelige oppførselstrekk.

Lytte Oppmerksomt

Lytte nøye til din tenåring er en av de mest effektive måtene å hjelpe ham til å verbalisere sine følelser. Hvis tenåringen er villig til å snakke om sine problemer med deg, må du lytte skarpt og uten dømmekraft, opprettholde øyekontakt og bekrefte ved å svare der det er nødvendig. Tenåringer føler seg mer komfortable og uttrykker seg når de føler at det de har å si noe, og at du betaler nøye. Hvis tenåringen din rett og slett ikke er klar til å kommunisere, må du avstå fra å presse eller forhøre ham. I stedet berolige ham at du alltid er tilgjengelig når han trenger deg.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt