Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Aktiviteter for å lære unge om Honesty

Barnet ditt vil møte mange forhold som tenåring - og gjennom hele livet - som krever at hun velger mellom en ærlig eller uærlig rute. Lede etter eksempel og vis ungdommen din, gjennom praktiske aktiviteter og kommunikasjon, hvordan å integrere ærlighet i det daglige livet.

Rollespill

Bruk rollespill som en aktivitet for å lære ærlighet. Lag scenarier for tenåringen din for å øve deg. Scener du kan handle ut, inkluderer å motta for mye forandring i butikken, bli fanget kommer hjem etter utgangsforbud eller mottar svarene på en kommende test. Tillat tenåringen å praktisere det hun ville gjøre eller si under de omstendighetene. Gi henne veiledning og la henne stille spørsmål hvis hun er usikker på hva de skal gjøre når de presenteres med forhold som utfordrer sin ærlighet.

Ærlighetskontrakt

Opprett en ærlighetskontrakt med tenåringen din. Planlegg tid med tenåringen din for å diskutere og skrive kontrakten som dere begge vil signere. Kontrakten bør skissere oppførselen du forventer av tenåringen din med hensyn til ærlighet. Noen eksempler er å være ærlig om hva han gjør i fritiden, livsstilsvalg, skole og relasjoner. Utvikle belønninger og konsekvenser basert på forventningene som er skissert i kontrakten. Et eksempel på belønning er å utvide ungdommens portforbud en gang per måned når han er ærlig om hvor han er i en hel måned. Hvis du finner tenåringen din uærlig, kan du ta bort mobiltelefon eller bilrettigheter som en konsekvens. En ærlighetskontrakt gjør at tenåringen din kan vite hva som forventes av ham og hva han kan se frem til med ærlig eller uærlig oppførsel.

Familie Diskusjon

Sett deg som familie for å diskutere betydningen av ærlighet. Tillit er ekstremt viktig i sunn familiedynamikk, så snakk om de positive effektene av ærlighet og de negative virkninger av uærlighet. Å være ærlig i vanskelige forhold kan være utfordrende, spesielt når barnet ditt frykter å bli skammet. Åpne opp for tenåringen din om hvordan du vil reagere i en vanskelig situasjon. I en PsychologyToday.com artikkel, foreslår Joanne Stern, en psykoterapeut i familie- og parrådgivning, at foreldrene legger større vekt på barnets ærlighet enn på konsekvensene for sin uærlige oppførsel. Anerkjenn at barnet ditt bekjente uærlig oppførsel, og hvis disiplin fortsatt er nødvendig, gjennomføre en straff rettferdig, samtidig som den anerkjenner sin ærlige oppførsel. Oppfordre tenåringens ærlige oppførsel fremfor å skynde seg i en straff, slik at han anerkjenner fordelen av å være ærlig.

Konsekvensindeks Kort

Demonstrer de positive og negative effektene av avgjørelser som ungdommen din kan møte som innebærer ærlighet. Ta to indekskort og skriv ned et scenario med to forskjellige beslutninger, for eksempel å bestemme seg for å jukse på en test og bestemme seg for å studere for en test. På baksiden av indeks kortene, skriv ned resultatet av hver avgjørelse. For eksempel på indekskortet med utroskapsscenariet, skriv ned mulige konsekvenser som for eksempel å bli fengslet, svikte klassen og miste respekt for lærere og foreldre. På indekskortet med studie scenariet, skriv ned et positivt resultat, for eksempel å få en god karakter og få respekt for lærere og foreldre.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt