Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Følelsesmessig barnmisbruk Symptoms

Ifølge Childhelp blir hvert år over 3 millioner rapporter om barnemishandling gjort i USA. Ofre for barnemishandling har økt sannsynlighet for kriminell oppførsel, rusmisbruk og psykisk lidelse senere i livet. Selv om barnemishandling ofte fremkaller tanker og bilder av fysisk overgrep, utgjør fysisk misbruk mindre enn 11 prosent av alle barnehelsesaker etter Childhelp. Selv om det er vanskeligere å identifisere enn blåmerker og knuste bein, får barn fra fysisk overgrep, kan barna også lide av følelsesmessig overgrep. Emosjonell overgrep inkluderer barnets konstante belittling, navn som ringer og truer, samt mangel på fysisk hengivenhet og eksponering av et barn for misbruk av andre. Å anerkjenne tegn på emosjonell misbruk kan bidra til å redde livet til et barn som har behov.

Uttak

Et barn utsatt for følelsesmessig overgrep kan føle seg redd eller engstelig for å gjøre noe galt, sier Helpguide.org. Hun kan bli trukket tilbake, forsøker å skjerme seg fra muligheten til å gjøre noe galt og pådra seg ytterligere misbruk. Plutselig tilbaketrekking fra venner og aktiviteter kan også forekomme. Tilbaketrekking, frykt og angst er ikke alltid tegn på misbruk, men hvis du er bekymret for et barn som viser disse symptomene, er det bedre å spørre videre etterforskning enn å ignorere muligheten for misbruk.

Behavior Change

Plutselige endringer i atferd eller akademisk ytelse kan også indikere følelsesmessig overgrep. Ifølge Helpguide.org kan barn som lider av følelsesmessig overgrep også vise ekstrem atferd, for eksempel å bli ekstremt krevende eller kompatible eller ekstremt passive eller aggressive. I tillegg kan et barn som lider av følelsesmessig overgrep begynne å opptre og rebel. Endringer i atferd og ekstreme stemninger kan tyde på et annet problem enn misbruk. Men å utforske alle muligheter, inkludert overgrep, vil vise seg å være gunstig for barnet.

Manglende vedlegg

Normal foreldre og et generelt godt familieliv resulterer i vedlegg, både fra omsorgsperson til barn og fra barn til omsorgspersonen. En mangel på dette vanlige vedlegget kan tyde på emosjonell eller annen overgrep, sier Helpguide.org. Tegn på mangel på vedlegg varierer fra barn til barn, og du må bruke din beste dømmekraft for å avgjøre om mangel på vedlegg er tilstede i et forhold mellom barn og vernepleier. Stol på dine instinkter, og hvis du tror at noe ikke stemmer, kontakt de rette myndighetene. Igjen er det bedre å spørre videre etterforskning enn å ignorere muligheten for misbruk.

Psykologiske eller følelsesmessige lidelser

Et barn kan lide av psykiske eller emosjonelle lidelser av ulike årsaker. Det er imidlertid mulig at årsaken til hans lidelse er misbruk. New York Time's Health Guide forklarer at symptomer på emosjonell misbruk kan oppstå som lavt selvtillit, spiseforstyrrelser, depresjon, angst eller søvnforstyrrelser. Andre tegn kan inkludere upassende voksen eller infantil oppførsel, ifølge Helpguide.org. Av denne grunn er det viktig at terapeuter og andre fagfolk som behandler barn for lidelser, undersøker muligheten for misbruk. Hvis du mistenker at et barn lider av en lidelse som er forårsaket av overgrep, kontakt din lokale barnevernavdeling.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt