Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Hvordan oppfører barnet min far seg om sine rettigheter?

Loven i alle stater inneholder bestemmelser som tillater en fødselsfar å frivillig registrere sin foreldres rettigheter under svært spesielle forhold. Gjeldende vedtekter dikterer begge omstendighetene hvor overgivelse av foreldrenes rettigheter er tillatt, samt prosedyrene som må brukes til å oppnå dette målet, i henhold til Adoption.org.

Funksjon

Lov som tillater en far å signere over foreldrenes rettigheter er typisk utformet slik at barnet blir tilgjengelig for adopsjon. Frivillig overgivelse av foreldres rettigheter av en far tillater at en adopsjon fortsetter uten at det er behov for ytterligere rettslige skritt for å kutte mannens forhold til et barn, ifølge University of New Mexico Rettssenter. p> I de fleste tilfeller er en far lov til å frivillig signere over sine foreldres rettigheter bare som en del av adopsjonsprosedyrer, i følge JECs barnehanskerhåndbok. Offentlig politikk i alle amerikanske stater etablerer en fars ansvar for å finansielt støtte sitt barn. Han kan ikke unnslippe denne forpliktelsen ved å frata sine foreldres rettigheter, med mindre det er noen andre tilgjengelige for å påta seg ansvaret gjennom vedtak.

Lignende lover i alle stater eksisterer om hvordan en oppsigelse av foreldrenes rettigheter blir henrettet av faren. Vanligvis må opplysningsdokumentet være signert av far foran to vitner. I tillegg må avbestillingsinstrumentet være notarisert.

Tidsramme

Statens lover varierer på venteperioder fra barns fødsel til den tid foreldrene kan signere et dokument som gir foreldrenes rettigheter. Alle stater pålegger en ventetid for en fødselsmoder, som gjenkjenner følelsene forbundet med fødsel. Noen stater inkluderer en ventetid etter fødselen av et barn for en far var bra. Venteperioder utvides i løpet av noen timer til noen dager i de fleste tilfeller.

Ekspertassistanse

En fars beslutning om å overgi foreldrenes rettigheter er en av de alvorligste avgjørelsene en mann kan gjøre i løpet av en livstid. Derfor, hvis du befinner deg i en slik stilling, bør du vurdere å opprettholde juridiske rådgiveres tjenester på alvor. Lokale og statlige barforeninger opprettholder kataloger over tjenester i ulike praksisområder. Kontaktinformasjon for disse organisasjonene er tilgjengelig via American Bar Association. Du finner en lenke til statlige og lokale barforeninger i ressursdelen.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt