Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Fordeler ved transaksjonell adopsjon for Children

Transaksjonell adopsjon er plassering av et barn av en etnisk bakgrunn eller rase med adoptivforeldre som har en annen etnisk bakgrunn eller et ras. Transaksjonell adopsjon skjer av mange grunner, og mens det kan være utfordringer, er fordelene for barn gode på mange nivåer. Adopsjonseksperter har varierende meninger om denne typen adopsjon; Det er imidlertid klart at transaksjonell adopsjon har mange fordeler og fordeler for barn.

Omfattende mangfoldighet

Med barn som er adoptert til hjem som har annen etnisk bakgrunn og rase, er det en mulighet for barn og familier til å omfavne mangfold som kanskje ikke har eksistert før vedtaket. Barn kan dra nytte av en rekke muligheter som vil utvide deres kulturelle horisonter.

Å vokse opp i et kulturelt variert hjem som gir barn bøker, musikk og kunstverk som representerer barnets rase, vil skape en identitet for barnet som er positiv, og det vil også søke å utvide rasens bevissthet for hele familien. Når et barn har skapt en identitet for seg ved å bli lært om hvor hun kommer fra, åpner den henne for å være akseptert av forskjellige etniske bakgrunner og raser. Slik kan barnet bli åpent for å lære om andre etniske bakgrunner og kulturer.

Fordeler for transaksjonelt adopterte barn

Barn som har blitt adoptert til hjem som har annen etnisk bakgrunn og rase, vil ofte håndtere identitet er bedre enn de fleste på grunn av det enkle faktum at de ikke kan fungere som om de er som alle andre. Yngre barn som er adoptert transracially, er i stand til å håndtere eventuelle usikkerhetsløsninger de måtte ha før de blir unge voksne. Dette er en stor fordel for barn som det er en adferdsvariabel som lett kan identifiseres og jobbet tidligere i et barns liv som vil hjelpe dem til å fortsette å bygge et fundament for resten av livet.

Fesitivities and Culture

Ifølge Child Welfare Information Gateway har barn stor nytte av å lære om forskjeller i mennesker og lære om disse forskjellene kan være veldig inspirerende for et barn. Barn som er adoptert transracially har den ekstra fordelen av å delta i ulike festligheter og å lære om forskjellige kulturer. Adoptive foreldre blir lært at hvis du vedtar et barn som er av et annet løp, bør du utsette barnet for festligheter og feiringer som er av det barnets rase. Disse barna kan ha stor nytte av dette fordi det kan hjelpe dem med å bygge selvtillit.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt