Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Viktigheten av å utvikle lytte- og oppmerksomhetsferdigheter hos barn

Lytte- og oppmerksomhetsferdigheter er avgjørende for å bygge et barns kognitive, atferdsmessige og affektive aspekter. Det er viktig at de utvikler denne evnen til å kommunisere og kommunisere med verden effektivt. Ved å bygge grunnlaget og være kompetent i lyd- og tankefagene, er barn forberedt og rustet til å møte intellektuelle, sosiale og følelsesmessige bestrebelser. Det er mange fordeler når disse to ferdighetene utvikles og høres.

Selvoppdagelse

Barn lærer ofte gjennom å lytte og tar hensyn til hva de ser og hører rundt dem. Etter hvert som de får mer kunnskap og erfaring, utvikler de sine egne ideer, interesser og preferanser. De filtrerer viktige fakta og meninger gjennom aktiv lytting. Videre konsentrerer de seg om de viktigste punktene i diskusjon og hendelser for å vite konsekvensene. Forståelse av slike ting gjør det mulig for barn å veilede sin egen undersøkelse og oppdage deres individuelle muligheter.

Relasjoner

I hennes bok "Maternal & Barnsykdomspleie: Pleie av barndommen & Childrearing Family ", forklarer Adele Pillitteri at lyttebevisst er en effektiv måte å utdype kommunikasjons- og fosterrelasjoner på. Som barn begynner å samhandle, sosialisere og blande seg med sine jevnaldrende, må de være klare til å lytte og gi oppmerksomhet. Barn som føler seg verdsatt og verdsatt, er mer sannsynlig å betro sine følelser til sine bekjente. Å dyrke ferdighetene i aktiv lytting, kan på denne måten legge til rette for de daglige forholdene og dannelsen av varige vennskap.

Behavioral

Albert Bandura, en av pionerene til observasjonslæring, bemerker at læring kan ta sted ved å observere eller høre om andres handlinger. For eksempel, hvis et barn ser sin bror få høye karakterer og belønnes, vil barnet da strebe etter en bedre karakter for å få et incitament. Slik trekker barn seg fra adferd som er modellert av ulike mennesker, det være seg familiemedlemmer, venner eller tv-tegn; i sin tur utvikler de et unikt mønster av atferdsrespons og forventninger. Derfor trenger de å forbedre sin evne til å lytte nøye og fokusere på oppgaven ved hånden.

Utdanning

Studenter som er fokusert på å lytte og forstå innhold, griper inn innholdet tydeligere og enkelt. Barn som er aktive lyttere kan innlemme de tingene de hører raskere i sine kunnskaper enn en mer passiv motpart. Disse barna kan også vise bedre konsentrasjon og minne. Alert og observante barn har dermed en høyere sjanse for gode karakterer og enestående forståelse av leksjonene.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt