Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Virkningen av fjernsyn på tidlig barnehageutvikling

Mange foreldre tillater at barna ser på fjernsyn fra en svært ung alder. Og mens mange små barn regelmessig ser på TV, anbefaler American Academy of Pediatrics at barn under 2 år ikke bør se på noen TV i det hele tatt, og barn over 2 år bør se maksimalt bare en til to timer per dag. Selv pedagogiske fjernsynsprogrammer kan påvirke hjernen. Begrensende fjernsynseksponering kan redusere noen av dens effekter på hjernens utvikling.

Kognitiv utvikling

Selv om mange barns programmer inneholder pedagogisk innhold, ser eksponering for dette materialet ikke ut til å gjøre barna smartere. En studie fra 2005 ledet av FJ Zimmerman ved University of Washington, med tittelen "Children's Television Viewing and Cognitive Outcomes: En longitudinell analyse av nasjonale data", fant generell negativ kognitiv effekt blant barn som regelmessig så på fjernsyn før alderen 3.

Aggresjon

Mindre lesing

Lesing er en viktig ferdighet for barn å utvikle seg i sine tidlige år med utdanning, og ifølge en studie, barn som ser mye TV på en ung alder er mindre sannsynlig å lese. Studien, ledet av E.A. Vannvann ved University of Texas viste at en tredjedel av barna under 6 år vokste opp i hjem hvor fjernsynet nesten alltid var på. Barn fra disse hjemmene brukte mindre tid på å lese og bli lest til og var mindre dyktige i å lese på egenhånd.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt