Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Glutathion Depletion Symptoms

Glutation er et stoff kroppen din bruker for å forhindre cellskade mens kroppen din produserer energi. Hvis butikkene dine av glutation er utarmet, kan du ha en medisinsk tilstand som kalles glutation syntetasemangelmangel. Forstyrrelsen er sjelden og påvirker omtrent 70 mennesker over hele verden, ifølge National Library of Medicine. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående symptomer på glutationutslett, kontakt din medisinske leverandør.

Hemolytisk anemi

Lavt nivå av glutation kan påvirke barnets evne til å produsere røde blodlegemer. Følgelig kan barnet utvikle hemolytisk anemi som et symptom på denne tilstanden. Hemolytisk anemi kan forårsake tretthet, feber, blek eller gul hud, kulderystelser, mørk urin, pustevansker, pulsemessig uregelmessighet eller miltforstørrelse, ifølge Medline Plus.

Metabolisk Acidose

Metabolisk acidose - en tilstand som utvikler seg når kroppen din produserer for mye syre - kan oppstå som et symptom på lave glutationnivåer. Høye syre nivåer kan forårsake pusteproblemer, alvorlig tretthet og forvirring. Hvis mengden syre i blodet ditt forblir vedvarende høy, kan barnet utvikle livstruende medisinske komplikasjoner som sjokk.

Kramper eller dårlig koordinasjon

Neurologiske komplikasjoner, som f.eks. Anfall eller dårlig motorkoordinasjon, kan forekommer hos barn med glutation syntetisk mangel, sier Illinois Department of Public Health. Kramper kan føre til uvanlige muskelspasmer, kramper eller tap av bevissthet. Barnet ditt kan også ha problemer med å utføre normale motoriske aktiviteter, som kryptering eller gåing, på grunn av utarmet glutationnivå.

Tale eller immaterielle funksjonshemminger

Tale eller intellektuell funksjonshemming kan oppstå som symptomer på glutationutslettelse. Barnet ditt kan ha problemer med å snakke tydelig eller kan snakke sakte enn andre barn i sin aldersgruppe. Intellektuelle funksjonshemminger kan gjøre det utfordrende for barnet ditt å lære seg aldersmessig pedagogisk materiale. Disse symptomene kan ha en betydelig innvirkning på barnets evne til å møte normale utviklingsmiljøer.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt