Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Kortsiktige minneunderskudd hos barn

Skolealder blir ofte presentert med stor ny informasjon daglig, ifølge Senter for læring og utvikling, en ideell organisasjon dedikert til undervisning og læring. I mange tilfeller kan et effektivt minne være avgjørende for barns sosiale og faglige utvikling og suksess. Barn med kortsiktige minneunderskudd kan kjempe med veibeskrivelse og problemløsing i skole- og hjemmemiljøene.

Betydning

Senter for utvikling og læring merker at barn med kortsiktige minneunderskudd ofte har problemer med å huske informasjon gitt under klasselesninger, lesing eller problemløsing. Et barn kan ha en tilfredsstillende forståelse av hva han ser eller hører, men han kan raskt glemme informasjonen eller retningen, slik at han ikke klarer å fullføre oppgaver. I hjemmemiljøet kan et barn glemme veibeskrivelse eller instruksjoner, og han kan også ha vanskelig å huske trinn i rutiner, for eksempel å organisere sine eiendeler eller gjennomføre lekser.

Betraktninger

Kortsiktige minneunderskudd kan være relaterte til en rekke læringsforstyrrelser i funksjonshemninger, ifølge Nasjonalt senter for læringshemming. Visuelle og hørbare behandlingsforstyrrelser kan presentere som kortsiktige minneunderskudd. Et barn kan ha spesielle problemer med å huske hva hun ser eller hører. I tillegg kan oppmerksomhetsunderskudd og hyperaktivitetsforstyrrelse bidra til kortsiktige minneproblemer, da barnet kan ha vanskelig å fokusere på materiale eller retninger, noe som får henne til å glemme informasjon.

Misoppfatninger

Nasjonalt senter for læring Funksjonshemminger tyder på at mange lærere eller foreldre kan misforstille tegn på kortsiktige minneunderskudd. Voksne kan anta at et barn tilsiktet ignorerer retninger eller bare er en langsom elev. Uten skikkelig vurdering kan disse misforståelsene føre til dårlig akademisk ytelse og selvferdighetsproblemer i skolen eller i hjemmet.

Forebygging /Løsning

Senter for utvikling og læring konstaterer at det finnes et bredt spekter av strategier og verktøy som barn kan bruke til å hjelpe med kortsiktige minneunderskudd. Lærer bør oppfordres til å presentere materiale i visuelle og muntlige formater, og barn bør gjenta informasjon høyt. Aktive lesestrategier, som å markere og understreke nøkkelord eller konsepter, kan også hjelpe barn med å huske kritisk informasjon. Under matematikkinstruksjonen bør studentene bli bedt om å skrive ut alle trinnene, og de bør unngå mental beregning.

Expert Insight

Kilder på Nasjonalt senter for læringslidelser oppfordrer lærere og foreldre til å kommunisere om en elevs framgang. Hvis et barn ser ut til å slite med oppmerksomhet eller kortsiktig hukommelse, og støtteintervensjonene ikke lykkes, kan det være nødvendig å be om en vurdering for å utelukke mulig læringshemming. Ved å overvåke barnets fremgang og legge merke til forbedringer eller pågående problemer, kan foreldre og lærere sikre tidlig intervensjon og støtte.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt