Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Tidlig språkutvikling hos barn i alderen 3-5

Av de mange milepæler som ble møtt i førskolealderen, er språkoppkjøpet en av de mest avgjørende. Utover å være et middel til kommunikasjon med den eksterne verden, er et barns normale intellektuelle og sosiale utvikling avhengig av bygging av språkkunnskaper i de formative årene 3 til 5 år. Å vite hva som utgjør typisk språkutvikling - og identifisere forsinkelser - hjelper med å overvåke et barns fremgang gjennom denne spennende perioden i deres liv (se referanse 1). Lesing begynner tidlig

Litt før barn går til grunnskolen, begynner leseevner å skape seg i førskoleårene. Voksende vokabular er nødvendig for å forstå tekst. Uten ordforråd vil et barn ha problemer med å finne ut ordrelateringene i setninger og avkoding av ukjente ord. Barn lærer dette vokabularet fra deg - deres foreldre - fra historiefortelling og samtale. The Early Child Care Research Network fant i 2005 at et barns språk i en alder av tre korrelerer direkte med det barnets leseevner og ordgjenkjenning i tredje klasse. I tillegg spår deres muntlige språk sine senere leseforståelsesferdigheter (se referanse 4).

Muntlig språkutvikling

Forskolealderes talemulighet bidrar til deres leseevne. Barn i alderen 3 til 5 utvikler kunnskap om bokstaver og lydene de gjør - kjent som fonologisk bevissthet (se referanse 4). For eksempel bør et barn fra 3 til 4 år kunne bruke de fleste talelyder - selv om noen, som l, r, s, sh, y, v, z og th, ikke kan mestres til 7 år. Han burde snakke i setninger med fire ord eller mer. Han burde kunne snakke klart nok til at fremmede kan forstå og bruke verbtider på riktig måte. Han bør synge kjente sanger og bruke pronomenene jeg, du og jeg riktig (se referanse 2).

Lytte og snakke ferdigheter

For lytteferdigheter bør preschoolers gjenkjenne rhyming ord, forstå mesteparten av hva er sagt til dem og følg retninger med minst to trinn. De skal kunne høre og svare på noen som ringer dem, legge merke til og svare på lyder i miljøet som en vekkerklokke eller et bilhorn (se referanse 2). De bør kjenne minst 900-1000 ord ved 3 år, kjente dyr og kroppsdeler, kjennetegne vanlige motsetninger som stort og snakke mye mens de spiller. Etter fem år bør barn kunne gjenta setninger ni ord langt og tale skal være helt forståelig og grammatisk korrekt (se referanse 3).

Foreldre som lærer

Som foreldre er du barnets første lærer, har klokkeslett med samtale med ham fra fødselen eller før. Du har en god posisjon til å samle informasjon om barnets språklige fremgang. Normal språkutvikling kan ikke utvikles på samme måte for alle førskolebarn, men hvis du ser at barnet ditt ikke ser ut til å høre hva andre forteller ham, har problemer med å forstå og følge instruksjoner, eller snakker sakte eller ikke fullfører setninger, så kan du Ønsker å søke hjelp fra en barneleger eller muligens en taleterapeut. Du kan også kontakte barnets skole direktør for spesialundervisning for videre evaluering (se referanse 2).

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt