Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Samholdende enheter Øvelser

Sammenslåtte enheter på språk hjelper deg med å få sammenheng, for eksempel om informasjonen er helt ny, relatert til informasjon i andre setninger eller referanse til "gammel" informasjon fra en tidligere setning. Dette bidrar til å gjøre tekst sammenhengende, delvis ved å indikere hvordan informasjon er relevant. Samholdende enheter hjelper også tekst eller dialogflyt uten å være for repeterende. Øvelser i sammenhengende enheter hjelper deg å lære å skrive og snakke på et nytt språk eller å lære ditt språk til noen andre.

Ellipsis Øvelser

Øvelser på ellipsis hjelper deg med felles dialog. En ellipse opptrer når noe som er strukturelt nødvendig for en setning, blir ubemerket. Disse brukes ofte når en setning er knyttet til ord som "og" eller "men". Begynnelsen til noen klausuler blir utelatt fordi de ville være repeterende. En god øvelse med ellipsis er å omskrive en setning for å inkludere de manglende delene. For eksempel "Joe er høyere enn Amy, men kortere enn Mark og Bill," blir "Joe er høyere enn Amy, men Joe er kortere enn Mark og Joe er kortere enn Bill."

Konjunktjonsrelaterte øvelser

Øvelser på sammenhenger er en annen måte å studere sammenhengende enheter på. Dette hjelper deg med å finne sammenhengen med ord og hovedideen i et avsnitt. En øvelse benytter ordet "fordi", som signalerer årsak og virkning forhold. Beskriv årsaken og effekten. Eller finn de følgende ordene i en passasje: "men", "dermed" og "når." Identifiser de to delene som er relaterte og detaljiser forholdet som hvert ord signaler.

Synonym Øvelser

Fokus på synonymer. Dette hjelper deg med å forstå at endringen i et substantiv ikke alltid betyr en endring i personen eller objektet som refereres til. Les en gjennomgang og detalj hvilke ord som "alle", "deres", "hans", "hennes" eller andre pronomenes betydning i den delen. For eksempel, i passasjen, "gikk Rosa i skole. Hun var sen, "" hun "er et synonym for Rosa.

Avanserte øvelser

Sammenlign sammenhengende enheter mellom språket du snakker og språket du lærer. Dette er en avansert øvelse. Velg en enhet av gangen, for eksempel hvordan folk refereres til i en tekst. Merk om folk vanligvis refereres etter første gang, for eksempel med pronomen som "hun" eller ved gjentagelse av navnet. Dette hjelper deg å forstå sammenhengende enhetsmønstre på ditt nye språk. Samholdsnivået varierer fra språk til språk.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt