Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Årsaker, risikofaktorer og forebygging av Insomnia

Ved søvnløshet er det vanskelig å sovne, sovne eller begge som manifesterer seg i dagtidskonsekvensene for lidelsen. Disse konsekvensene kan omfatte tretthet, ubehag, overdreven søvnighet, konsentrasjon og minneforringelse, irritabilitet og stemningsforstyrrelser, anstrengte personlige og faglige forhold, svekket yrkesmessig eller akademisk ytelse, økt ulykkesrisiko og forekomst og opptatt av bekymringer relatert til søvn.

Akutt mot kronisk søvnløshet

Primær søvnløshet diagnostiseres når symptomene vedvarer lenger enn en måned, og søvnløshet er klassifisert som "kronisk" når symptomene overstiger seks måneders varighet. Mens 90 prosent av amerikanske voksne vil rapportere minst en hendelse av søvnløshet i løpet av sin levetid (akutt), blir de aller fleste tilfeller utløst av plutselige traumer, tap eller situasjonsstress og vanligvis selvløsende i dager til uker.

Insomnia risiko er 1,4 ganger høyere hos kvinner enn menn, og kjønnsforskjellen øker ytterligere under og etter overgangsalderen. Personer over 60 år, de med kroniske helseproblemer, skiftearbeidere, farger eller dårlig sosioøkonomisk status og kreftlidere har også økt risiko for å utvikle søvnløshet.

"3-P" -modellen for kronisk søvnløshet

Den såkalte "3-P-modellen" av kronisk søvnløshet, som omfatter "predisposing", "precipitating" og "perpetuating" -faktorer, er allment akseptert som den formodede mekanismen gjennom hvilken "akutt" søvnløshet morphs inn i en "kronisk "Søvnløshetstilstand."

En "predisponerende" faktor er vanligvis under utvikling av kronisk søvnløshet. Disse egenskapene spenner fra hyperarousal, som fremgår av forbedret subkortisk hjerneaktivering, og samtidig eksisterende depresjon og angst mot genetiske, miljømessige og velkjente forløpere. "Nedbør", som sykdom, traumer, stress, tap eller geografisk forandring, utløser vanligvis søvnløshetshendelsen, og en persons første reaksjon på hendelsen når det gjelder graden av bekymring og rominering kan også forutsi om den akutte søvnløshetshendelsen forvandles til en kronisk søvnløshet tilstand. Endelig størkner visse "vedvarende" atferdsfaktorer og søvnvaner den maladaptive søvnløshetsresponsen. Disse inkluderer klokkevisning, uregelmessige søvnvåkningssykluser, bruk av blålysemitterende enheter, for eksempel tabletter, telefoner og datamaskiner i nærheten av sengetid, og koffein- og nikotineksponering. Preoccupation med dårlig søvn og misforståelse av faktisk søvntid kan legge til bekymringen rundt søvnløshet og opprettholde tilstanden.

Forebygging og tidlig intervensjon

Forebyggende strategier henger på tidlig identifisering av akutt søvnløshet og tiltak rettet mot å normalisere søvn mønstre. Dessverre er rettidig anerkjennelse av søvnløshet en sann utfordring. Den typiske medisinske studenten mottar kun ca. 2,5 timers søvnopplæring i løpet av sin fireårige medisinske læreplan, og primærhelsetjenesteleverandørene er ofte dårlige under ressurs for å dedikere tid under pasientens møter for å evaluere og behandle søvnforstyrrelser som søvnløshet. Søvnløshet forblir et stort sett ukjent og ubehandlet problem.

Nylig forskning støtter kostnadseffektiviteten og effekten av tidlig inngrep for å forebygge kronisk søvnløshet. Selv om farmakologiske midler ofte foreskrives for søvnløshetspasienter, viste en ny studie at en 60 minutters økt kognitiv atferdsterapi rettet mot å håndtere akutt søvnløshet fører til oppløsning av søvnløshetssymptomer i 60 prosent av intervensjonsgruppen.

Offentlig Det er også nødvendig med bevissthet om risikoen forbundet med søvnløshet og utilstrekkelig søvn. I de senere år har de nasjonale advokatgruppene, som American Academy of Sleep Medicine (AASM) og National Sleep Foundation (NSF), økt innsatsen for søvnløshet og opplæring til pasienter og tilbydere.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt