Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Årsaker, risikofaktorer og forebygging av Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom skyldes et progressivt tap av hjerneceller som gjør kjemikalier viktige for bevegelse og andre funksjoner. Mesteparten av tiden er årsaken til at dette ikke er kjent. Flere risikofaktorer gjør det mer sannsynlig at en person vil utvikle Parkinsons sykdom. En stor er aldring. Ifølge den amerikanske familiemedlem i februar 2013 har om lag 1 prosent av amerikanerne over 60 år og opp til 4 prosent over 80 år Parkinsons sykdom. Andre risikofaktorer inkluderer arv fra slektninger, miljøfaktorer og hodeskader. For en gitt person kan flere faktorer kombinere for å forårsake sykdommen.

Endringer i hjernen

I mennesker med Parkinsons sykdom akkumulerer visse hjerneceller et unormalt protein - alfa-synuclein - som danner klumper kalt Lewy organer. Hjerneceller som har Lewy kropper virker ikke så godt og til slutt dø. Bevegelsessymptomene ved Parkinsons sykdom begynner når minst halvparten av cellene i substantia nigra-delen av hjernen går tapt. Disse cellene gjør kjemisk dopamin, som hjernen trenger å sende signaler om riktig bevegelse. Hjerteceller som lager kjemikalier unntatt dopamin, bryter også slutt på mennesker med Parkinsons sykdom, noe som fører til symptomer som tenkning, humør og søvnproblemer. Forskere mener at spredningen av Lewy-legemer fra ett hjerneområde til et annet kan forklare utviklingen av symptomer i Parkinsons sykdom.

Arvelige former

Ifølge desember 2010-utgaven av Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, Ca 20 prosent av personer med Parkinsons sykdom har slektninger med sykdommen. Forskere har funnet ut at noen av dem har endringer i deres DNA. Disse endringene garanterer ikke at en person vil utvikle Parkinsons sykdom, men de øker risikoen. I et mye mindre antall mennesker forårsaker endringer i DNA direkte lidelser med symptomer som ligner på Parkinsons sykdom. Kjent som familiær Parkinsonisme, er noen av disse forstyrrelsene akkurat som Parkinsons sykdom, men andre begynner i yngre alder eller har forskjellige symptomer som muskelkramper og endret pust.

Miljø og giftige eksponeringer

Kronisk eksponering mot visse miljøgifter har vært forbundet med økt risiko for Parkinsons sykdom. Blant de plantevernmidler som kan øke risikoen er herbicidene paraquat, dieldrin og 2,4-D - en komponent av Agent Orange - og insektmidlerne permetrin og rotenon. Kronisk eksponering for bly kan også øke risikoen for Parkinsons sykdom. Folk som bor i landlige områder, som er involvert i oppdrett og som bruker godt vann, har også høyere risiko, potensielt på grunn av eksponering av plantevernmidler. Et syndrom som ligner på Parkinsons sykdom har også blitt produsert av toksin-MPTP, en forurensning som ble opprettet da folk prøvde å lage hjemmelaget heroin på 1980-tallet.

Hodeskader

Hodeskader, med eller uten tap av bevissthet, ser ut til å være en risikofaktor for Parkinsons sykdom. Dyrestudier viser at hjerneceller som gjør dopamin går tapt med hodeskade. Hodeskader kan også forårsake betennelse eller hevelse i hjernen, et problem som også har blitt notert i Parkinsons sykdom. Noen antyder at hodeskader ikke er i seg selv nok til å forårsake Parkinsons sykdom, men at flere risikofaktorer, som eksponering for eksponering eller DNA-varianter, er nødvendige for at sykdommen skal oppstå. Hvis en person har en av disse risikofaktorene, for eksempel en DNA-variant, kan en hodeskader føre til at Parkinsons sykdomssymptomer kan starte i en tidligere alder.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt