Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Utviklingsforsinkelser og sosiale ferdigheter i Children

Forsinkelser i utviklingen av barn kan være fysiske, emosjonelle, kognitive eller sosiale. De oppstår når et barn ikke utvikler seg med samme grunnrate som andre barn i samme alder. Utviklingsforsinkelser av noe slag har en negativ effekt på oppkjøpet av sosiale ferdigheter. Ofte skjer dette fordi foreldrene og barna ikke forstår og derfor ikke kan tilpasse seg atypisk utvikling. De tidligere utviklingsforsinkelsene oppdages i barnet ditt, desto lettere vil det være å hjelpe ham med å lære nødvendige og aldersmessige sosiale ferdigheter.

Risikofaktorer

Utviklingsforsinkelser skyldes en rekke forskjellige situasjoner og funksjonshemninger. Noen barn er født med abnormiteter som kan bidra til forsinkelser i utviklingen, som Downs syndrom og autisme. Andre faktorer som også setter barn i fare for forsinkelser som påvirker sosiale ferdigheter, er miljømessige eller psykologiske. Noen vanlige eksempler er misbruk, forsømmelse og reaksjonsfesteforstyrrelser. Å være oppmerksom på barnets eller studentens samhandling med andre, hjelper med å fastslå tilstedeværelsen av utviklingsforsinkelser og bidrar til at barnet oppnår tilstrekkelige sosiale ferdigheter.

Implikasjoner

Barn som ikke når utviklingsmiljøer når de burde ha en tendens til å føler seg ute av sted rundt sine jevnaldrende. I situasjoner hvor en utviklingsforsinkelse er fysisk eller kognitiv i naturen, er det i motsetning til sosialt et barns oppkjøp av sosiale ferdigheter fortsatt negativt påvirket. På grunn av stresset som kommer med vanskeligheter med å utvikle, er det mer sannsynlig at et barn ikke vil ta den tid og krefter som er nødvendig for å få venner eller danne andre sosiale relasjoner. Når et barn blir eldre, vil denne manglende evne til å fungere i sosiale situasjoner gjøre skolen og livet generelt vanskeligere.

Pervasive Developmental Disorders

Pervasive utviklingsforstyrrelser - som inkluderer autisme, Asperger syndrom, barn disintegrationsforstyrrelse og Rett-syndrom - kjennetegnes av ulike grader av sosiale, kommunikasjons- og atferdsproblemer. Autistiske barn har for eksempel kommunikasjonsutfordrere som spenner fra å aldri snakke til relativt normal språkutvikling. Barn diagnostisert med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser har det vanskelig å være i sosiale situasjoner på grunn av manglende evne til å kontrollere følelser, forholde seg til andre og utvikle samtalevirksomhet.

Hvordan hjelpe

Lærere og foreldre er de best rustet til å hjelpe sosialisere barn som lider av en utviklingsforsinkelse. En vanlig måte å gjøre det på er å sørge for at barnet ikke er isolert fra andre i aldersgruppen, enten i eller utenfor skolen. Barn som knytter sammen med samme aldersgruppen fra en tidlig alder vil være mer sannsynlig å finne måter å passe inn, selv når ett eller flere områder av utviklingen er forsinket. Når en utviklingsforsinkelse har blitt diagnostisert og skilt fra andre mulige forklaringer, er en behandlingsplan som inkluderer taletale terapi, oppførselstrening eller trening i sosial kompetanse nyttig.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt