Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Aktiviteter for å hjelpe barn med å utvikle abstrakte tenkeevner

Tenk på ditt barns krav om “Mer” under middagen eller påstander om “Mine” når du ber henne dele som positive indikasjoner på at hun utvikler abstrakte tenkeevner. Ved å flytte fra konkret mat eller leker til de abstrakte begrepene "mer" og "mitt", bruker barnet ditt abstrakte tenkeevner som vil tjene henne hele livet. Jobben din er å oppmuntre til enda mer til slik konseptualisering.

Modellering abstrakt tenking

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt