Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Typer av barnedisiplin

Disiplin betyr å undervise, og målet med barnedisiplin er å veilede, lære og utvikle grunnlaget for selvdisiplin. Disiplin kan hjelpe et barn til å gjøre det som er riktig bare fordi han vil, ikke fordi han frykter straff. Å finne den beste måten å disiplinere et barn på kan være forvirrende, med tanke på all kontroversen rundt forskjellige metoder. Uansett hvilken type disiplin som brukes, bør den fokusere på undervisning snarere enn straff, ifølge ekspertene fra ledende organisasjoner, inkludert American Academy of Pediatrics og Canadian Pediatric Society. Barn trenger å utforske atferd og lære av ufarlige feil, bemerker Virginia Cooperative Extension, og advarer foreldre om at disiplin og straff faller inn i forskjellige kategorier. Gjensidig respekt og kjærlighet er også en viktig del av disiplinprosessen.

Tolking av disiplin

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt