Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Typer spørsmål å spørre under CBT

Kognitiv atferdsterapi, eller CBT, er en gruppe terapeutiske tilnærminger som mange psykiatriske utøvere bruker. Det er basert på teorien om at vår adferd er et resultat av tankeprosesser, og for å forandre følelser og atferd, må vi først endre våre tankemønstre. Ifølge den nasjonale foreningen av kognitive adferdsterapeuter bruker CBT-terapeuter strategier og spørsmål for å hjelpe klienter til å gjenkjenne irrasjonell tenkning for å forbedre stemningen og forandre problemadferd.

Tankedatelser

CBT er basert på tanker og tankeprosesser og hvordan de påvirker oppførselen. CBT-terapeuter spør ofte klienter, "Hva tror du?" eller "Hva tenkte du da dette skjedde?" Mens klienter noen ganger finner disse spørsmålene frustrerende, hjelper denne spørsmålet med å oppdage irrasjonelle tankemønstre. Når irrasjonell tenkning er identifisert, kan klienten og terapeuten finne måter å gjøre tanken mer rasjonell.

Feelings Questions

CBT-terapeuter er også opptatt av følelser. "Hvordan fikk det deg til å føle?" er et vanlig spørsmål. Når tanker er vanskelige å definere eller beskrive, spør terapeuter ofte hvordan klienter følte seg under en viss situasjon eller tid. Klienter oppdager ofte følelser som de ikke i utgangspunktet gjenkjenner eller uttrykker motstridende følelser som er forvirrende for dem.

Skala- eller gradsspørsmål

En måte å overvåke fremgang er for terapeuten å be klienten om å vurdere sine symptomer. Dette kan gjøres ved begynnelsen av hver økt. Terapeuten kan spørre klienten, "Hvordan er du depresjon i dag, på en skala fra 1 til 10?" Noen kan spørre, "Hvordan var din angst på vei her i morges: mild, moderat eller alvorlig?" Vurderingssymptomer hjelper klienter og terapeuter til å avgjøre om behandling er effektiv, og om enkelte situasjoner eller hendelser forårsaker symptomer å øke eller redusere.

Endre spørsmål

Årsaken til at de fleste begynner med behandling er å endre noe. Ofte vil de føle seg bedre. De kan oppleve en stressende situasjon. En CBT-terapeut kan spørre, "Hva kan du gjøre for å endre situasjonen?" Ofte oppdager klienter noe som kan endres for å gjøre situasjonen bedre. Hvis ingenting kan endres, kan terapeuten spørre: "Hvordan kan du endre hva du tenker på situasjonen som vil hjelpe deg til å føle deg bedre?" Dette gjør at klienten kan endre perspektiver og ofte forbedrer hans humør.

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt