Helse og Sykdom

Definisjon av Health Insurance Coinsurance

Mange helseforsikring planer inneholde en bestemmelse der forsikringsselskapet deler kostnadene for dekning med forsikringstaker . Denne delte del er kjent som coinsurance . Funksjon

Coinsurance hjelper forsikringstakeren dekke noe av kostnadene ved medisinsk forsikring etter at hun betaler egenandelen . Den forsikrede og forsikringsselskapet hver betaler for en viss prosentandel av kostnadene for en behandling eller prosedyre .
Grenser

Coinsurance noen ganger fortsetter inntil kostnadene ved behandlingen oppfyller en terskelbeløpet. På dette punktet , helseforsikring plan betaler det utestående beløpet.
Eksempel

Anta at du har et medisinsk plan med en $ 200 egenandel og 80/20 coinsurance opp til $ 1000 . Hvis du gjennomgå en overbygd medisinsk prosedyre som koster $ 2500 , er du ansvarlig for $ 200 egenandel pluss en coinsurance beløp på $ 160 ( 20 prosent av de resterende $ 800 opp til $ 1000 ) for totalt ut-av - lomme bekostning av $ 360 . Din helseforsikring plan vil betale $ 2140 .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt