Helse og Sykdom

Hvordan søke om Medicare Supplemental helseforsikring

er pensjonister tar en mer aktiv rolle i å bestemme hvilken type dekning de trenger når Medicare slutter å betale . Den gode nyheten er at det er både føderale og statlige lover som regulerer de ulike Medicare supplerende helseforsikring planer tilgjengelig i dag . Denne standardisering åpner for forenkling av ytelsesplaner over hele landet . Verve hjelp av en venn eller slektning og vurdere framgangsmåten her når du velger en politikk . Instruksjoner
en

Gjennomgå økonomi til å finne ut hvor mye du har råd til å betale for en politikk .
To

planlegge en tid for en agent for å komme med og diskutere i detalj alternativene og planer tilgjengelig basert på hva du har funnet ut at du har råd til å betale . Det er der en venn eller slektning kan hjelpe deg med å holde ting i perspektiv . Hvis du har en narkotika resept som er svært kostbart , vurdere planene som vil hjelpe deg å dekke enda en del av disse utgiftene.
3

Tenk hva forebyggende behandlinger som Medicare dekker bare for et visst antall ganger i året . Hvis du trenger mer hyppige behandlinger , velge en forsikring plan som vil supplere denne utgiften .
4

Vurdere om du vil trenge din supplerende plan for å dekke Medicare Plan A fradragsberettigede beløp .
5

Søk om Medicare supplerende helseforsikring innen seks måneder etter fylte 65 eller blir ufør og innrullert i Medicare Plan B. Du kan ikke bli slått ned i løpet av dette tidsrommet.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt