Helse og Sykdom

ideer og Aktiviteter for Takknemlighet

Merriam - Webster beskriver takknemlighet som uttrykker takknemlighet og være takknemlig for ytelser . Å være takknemlig og vise takknemlighet finnes måter som folk føler seg positivt om sine livserfaringer , og kan hjelpe en person til å opprettholde en positiv holdning . Føler takknemlighet slår en persons oppmerksomhet fra hva de ikke har til hva de har . Typer

Takknemlighet eller takknemlighet er noe som kan oppleves stille gjennom en persons individuelle erfaringer . Noen mennesker finner takknemlighet i religion , åndelighet eller bare i deres daglige erfaringer . Noen mennesker velger å erkjenne takknemlighet innover og reflektere over sine egne følelser uten å dele med andre. Andre kan være mer utover i sin aksept av takknemlighet og kan uttrykke det lettere gjennom takkekort eller andre symboler .
Journal

En aktivitet for å finne takknemlighet er å holde en journal . Skrive ned positive erfaringer kan gi noe å reflektere over og være takknemlig for . En takknemlighet journal trenger ikke å være for alle , men den personen som skriver det og er generelt holdt privat . Posteringer kan gjøres daglig , ukentlig eller bare når personen føler en følelse av takknemlighet . En person som gjenkjenner hva de er takknemlige for vil ha en bedre følelse av velvære og oppleve positive følelser .
Takk

Skrive takkekort eller notater av takknemlighet til folk for hvem vi er takknemlig for er en flott aktivitet . Uttrykke takknemlighet enten verbalt eller gjennom en skriftlig melding er en terapeutisk idé å vise folk hvor takknemlig du er for deres bidrag i livet ditt . Den enkle handling å uttrykke takknemlighet gjennom et brev eller takkekort øker en persons lykke ; dette gjelder ikke bare for mottakeren , men også forfatter .
Andre

Folk kan lage en liste over ting som de er takknemlige for , og bære den listen rundt med dem eller legge det på et sted hvor de vil se det ofte . For hver negativ erfaring en person har , bør han erstatte den med en positiv opplevelse som han er takknemlig for . Skrive et brev av takknemlighet og ikke sende det er også en positiv aktivitet som gir den personen muligheten til å uttrykke sine følelser uten å faktisk sende det til den personen .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt