Helse og Sykdom

Aggressive Behavior Management Training

Aggresjon i samfunnet som helhet presenterer nye vanskeligheter for et bredt spekter av virksomheter . Mange mennesker trenger effektive strategier for å redusere aggressiv atferd . Aggressiv atferd lederopplæring tilbyr løsninger på problemet i en rekke applikasjoner . Hvem Fordeler

Et bredt spekter av yrker kan dra nytte av aggressiv atferd lederopplæring . Spesialundervisning og ordinær klasselærere kan bruke teknikker på vanskelige å håndtere barn . Serviceyrker som langsiktig omsorg eller psykisk helsepersonell trenger hjelp håndtere aggressive individer . Til slutt , kan en rekke rettshåndhevelse programmer bruker trening , alt fra yngel til rettelser til sikkerhet . Foreldre av sinte eller voldelige barn kan ha nytte også.
Foreldrenes bekymringer arkiv

Foreldre som omhandler deres barns aggressive oppførsel har en enda større bekymring enn andre som får opplæring . De kan forfølge trening klasser , i hjemmet atferdsvurderinger , individuell rådgivning , støttegrupper for foreldre og gruppeveiledning .
Nærmere

Treninger kan vare alt fra tre timer til fire dager , avhengig av tema og tilbys på flere steder , for eksempel hoteller og konferansesentre , over hele landet . Noen få av mange tilgjengelige emner inkluderer ikke- voldelige kriseintervensjon , styrke verbale ferdigheter, demens terapi , autismespekterforstyrrelser og foreldreferdigheter .
Resultater

Grunnleggende resultater av opplæringen inkludere en reduksjon i aggressiv adferd og en økning i sosialt egnede virkemåter. Trening skal gi deltakeren med kunnskap til å roe andre, uskadeliggjøre aggressiv atferd , unngå vold , hindre søksmål og forbedret selvtillit til å effektivt løse problemet .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt