Helse og Sykdom

Hvordan behandle post traumatisk stresslidelse ( PTSD )

Tidlig behandling av PTSD bør vurderes når symptomene vedvarer i tre eller flere uker etter traumet . PTSD kan kreve en langsiktig multi - tilnærming behandling for å få de beste resultatene . Følgende modaliteter bør hjelpe . Du trenger
Fastlege
psykiater
Medisiner
psykoterapeut
Vis flere instruksjoner
en

Gjør psykoterapi . Behavioral ( eksponering ) , kognitiv - atferdsmessige og øyebevegelser desensitization terapi er effektiv .
To

Ta medisiner . Selektive serotonin reopptakshemmere ( SSRI ) f.eks fluoksetin , sertralin har vært mest effektiv for å redusere opphisselse og mareritt og flashbacks . Andre medikamenter inkluderer amitriptylin , alprazolam , prazosin og stemningsstabiliserende legemidler som karbamazepin .
3

Gå til en psykiater for en første vurdering for å utvikle en helhetlig forvaltningsplan . Dette vil være spesielt nødvendig for pasienter med mer komorbid psykopatologi , selvmordstanker og utrettelige symptomer .
4

Gå for tilleggs psykoterapi hvis du har bare delvis bedring med medisiner .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt