Helse og Sykdom
Helse Og Sykdom

49 CFR Container spesifikasjoner

The US Department of Transportation ( DOT ) Code of Federal Regulations styrer sikker transport av varer og avfall . Forskriften ivareta sikkerheten for bilister og miljøet . For å forstå kravene til containere , må du identifisere hva som blir sendt , bestemme individuelle vekten av enheten , og vurdere hvilke farer eksisterer på grunn av den fysiske sammensetningen av container innhold. Vurdere Nødvendig Forvaring
Når beholdere passere tollen de faller inn under CFR , noe som medførte at disse beholderne må inspiseres for å være "reise -safe . "

Bære godartet last krever ingen spesielle hensyn , annet enn at beholderen må kunne inneholde innholdet uten søl . For eksempel, hvis en lastebil er haling toalettpapir , ville det være mulig å klassifisere trailer som sin container , uten sekundær emballasje , og sjåføren ville bare trenger et manifest identifisere lasten.
Brannfarlig væsker
Skilt kreves på lastebiler som frakter flammables , korrosjon , gasser , eksplosiver og andre farlige stoffer .

Enhver flytende stoff som har et flammepunkt under 100 grader Fahrenheit er klassifisert som brannfarlig, og også faller inn under National Fire Protection Association koder , samt alle DOT forskrifter som følger denne klassifiseringen . Beholderne kan holde holder ikke mer enn den foreslåtte volum . I tillegg må beholderen trygt huset innholdet i spesifiserte temperaturområder , og motstå korrosjon fra reaksjoner med organiske og oksiderende stoffer .

Etsende , reaksjonene og Oksidanter
Etsende containere har sokkel liv i henhold til deres innhold , som bør tranferred til nye beholdere ved utløpet .

Bruk beholdere som er spesielt utviklet for å beskytte mot etseskader ved inneholdt stoffet . De mest vanlig brukte beholdere for korroderende lagring er laget av polymerbasert plast. Disse er de mest holdbare og minst sannsynlighet for å reagere med organiske og oksiderende forbindelser. Fordi plast er dårlige ledere , bruker dem vil også beskytte mot temperatursvingninger og hjelpe selene forbli lufttett.
Merking Beholdere

Merk alle containere riktig som inneholder farlig eller godartet last . Godartede materialer er fint av seg selv, men nesten alle produserte materialer inneholder noen form for petroleum ingrediens eller biprodukt . Oljebaserte produkter kan fungere som som katalysator for en kjemisk reaksjon med mange organiske kjemikalier. Etiketten hver container med den utpekte informasjon om at DOT gir .
Anmeldelse Regelverk arkivEtikettbeholdere riktig. Denne containeren er greit for lagring, men ikke transport .

Forskning føderale forskrifter før forutsatt at alle retningslinjer er fulgt . Forskrifter fra Federal Motor Carrier Safety Administration og HMS-databladet vil gi deg de nødvendige verktøy for å oppdage og forstå alle regler for offentlig myndighet og unike egenskapene til lasten . Se etter endringer og revisjoner , fordi de respektive etatene endre regelverket for å samsvare med produksjonsoppdateringer og internasjonal lov .

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt