Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Hva betyr kritisk tilstand?

"Kritisk" er et av de fem ordene som kan brukes til å informere andre medisinske fagfolk, familiemedlemmer eller mediamedlemmer om pasientens tilstand. Det er den mest alvorlige av de fem forholdene. De andre fire forholdene er "ubestemte", "gode", "rettferdige" og "alvorlige".

Vital Signs

Ifølge den amerikanske sykehusforeningen (AHA), en pasient som er blitt erklært å være i kritisk tilstand har noen vitale tegn som er over eller under normal og /eller ikke stabil. For eksempel kan et personbilskade ha en blodtrykksmåling som svinger mellom ekstreme høyder og nedturer og har en hodeskader som forårsaker intermitterende bevisstløshet.

Bevissthet

En pasient oppført i kritisk tilstand kan også vær bevisstløs. Hun kan være i koma eller helt våken. Ubevissthet alene er ikke en indikator på at pasienten er i kritisk tilstand.

Kritisk, men stabil

Leger og sykepleiere bruker begrepet "kritisk, men stabil" for å skille pasienter med livstruende plager eller skader fra "those who have a better prognosis.", 3, [[Fordi dette begrepet er motstridende, anbefales det av AHA at medisinske fagfolk ikke bruker det når de snakker med familier eller media, da det kan være misvisende

, , ] ]

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt