Helse og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Utviklingsspørsmål av ungdom

Livstiden mellom barndommen og voksenlivet er ungdom. Denne perioden starter med begynnelsen av seksuell modenhet og slutter med å være en uavhengig voksen, ifølge en artikkel av Russell Viner og Deborah Christie i 5. februar 2005, utgaven av "British Medical Journal". I vestlige land samsvarer denne perioden vanligvis med tenårene. Mange utviklingsproblemer oppstår under en unges vei til voksen alder.

Fysisk utvikling

Ungdom begynner med puberteten. Under pubertet utvikler reproduktive organer og ytre kjønnsorganer så vel som ikke-reproduktive egenskaper, som hofter og bryst i jenter, og en forsterket stemme og ansiktshår hos gutter. En økning av hormoner initierer puberteten rundt 11 år i jenter og 13 år i gutter. Pubertet begynner med brystutvikling og en vekstspurt i jenter og testikkelforstørrelse hos gutter. Ungdomsgutter opplever vanligvis en vekstspurt senere, som begynner på rundt 14 år. Pubertets landemerker er den første menstruasjonsperioden for jenter og den første utløsning for gutter. Vanlige ungdomsproblemer er forsinket pubertet og er kort i høyde, noe som er spesielt bekymret blant gutter, ifølge Dr. Viner og Dr. Christie. Et annet område med fysisk utvikling er i hjernen, spesielt frontal lobe, som er området for impulskontroll, vurdering og evnen til å planlegge. Frontal lobe utvikler seg under tenårene og tidlig på 20-tallet. En uutviklet frontal løpe bidrar til å forklare impulsivitet, risikabel oppførsel og humørhet blant ungdommer.

Kognitiv utvikling

Evnen til å tenke abstrakt begynner å utvikle seg i tidlig ungdomsår. Abstrakt resonnement tillater en å tenke på fremtiden og se flere utfall. I tidlig ungdomsår kan tenkning være mer konkret til abstrakt tenkning utvikler seg mer fullstendig. Senere i ungdomsårene gjør evnen til å begrunne gjennom abstrakt tenkning at tenåringer oppdager inkonsekvenser og hykleri, noe som kan føre til argumenter med andre.

Social utvikling

Ungdom er en separasjonsperiode fra foreldre med målet om å være en uavhengig voksen. I løpet av denne perioden kan argumenter mellom tenåringer og foreldre bli mer intense. Ungdom er vanligvis merket med mindre foreldrenes innflytelse og større peer-innflytelse. Dermed kan informasjonen fra foreldrene ignoreres.

Ifølge utviklingssteoretikeren Erik Erikson søker ungdommer vanligvis etter deres identiteter. Tenåringer prøver vanligvis forskjellige identiteter, for eksempel å prøve ut forskjellige klærstiler eller skape en måte med venner og en annen måte hjemme. Denne rolleforvirringen blir vanligvis løst ved å danne en enkelt identitet, men noen synes aldri å finne seg selv. Noen tenåringer går ikke gjennom denne rollens forvirring, da de vedtar foreldrenes standarder og verdier. Når de sorterer ut hvem de er, definerer tenåringer vanligvis andre i forhold til seg selv. Tenåringer kan ha problemer med å realisere hvordan deres oppførsel påvirker seg selv eller andre. Dermed tror ungdommer vanligvis at de er uskadelige for noe som skjer med dem, noe som kan føre til risikofylte atferd. Mange tror også at andre, spesielt foreldre, ikke kan forstå hva de går gjennom.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt