Helse og Sykdom
Helse Og Sykdom
| | Helse og Sykdom >  | Helse | Familiehelse |

Viktigheten av korttids- og langtidsminne i Childrens Development

Barnet ditt kan overraske deg med evnen til å huske informasjon under historien, eller et minne om en hendelse som skjedde da hun var barn. Denne typen tilbakekalling er ikke uvanlig for mange barn som bor i boliger hvor foreldre oppfordrer til å lære minnesferdigheter. Forskning rapportert av Penn State Extension viser at barn har muligheten til å huske hendelser fra det tidspunktet barnet utviklet en følelse av selvtillit, som begynner mellom 18 måneder og 2 år. Lang- og kortsiktig hukommelse avhenger av barnets evne til å bruke den lagrede informasjonen, ikke størrelsen på minnet selv.

Minnetyper

Barn trenger både lang- og kortsiktig hukommelse for å lykkes i skole, personlige sysler, lek, sosiale liv og personlige liv. Kortsiktig minne, ifølge Indiana University, tillater barn å huske ting som skjedde i nyere tid, for eksempel detaljer fra en historie lest høyt. Langsiktig minnekompetanse inkluderer å huske å lese og navn på venner og familiemedlemmer. Barn bruker også langtidshukommelse for å huske hvordan man gjør grunnleggende bevegelser og prosesser som å sykle og løse et puslespill.

Minneskompetanse

Pennsylvania State University Extension konstaterer at både langsiktige og kortsiktige Minnekompetanse hjelper barn å lære å tenke, planlegge, reflektere, følge veiledning, løse problemer, forestille seg og lære grunnleggende ferdigheter i ferd med å lære seg. Tjenesten identifiserer viktige barndomsminneutviklinger som prosesser som skjer mellom fylte og alder 8. Minneproblemer forsinker språk- og motorutviklingsutvikling, men foreldre kan hjelpe barn å lære kortsiktige minnekunskaper, ifølge Nasjonalt senter for læringshemming, som anbefaler å dele nytt innhold i små segmenter og bruke barnets foretrukne type minnekompetanse, enten visuell, auditiv eller taktil.

Utviklingsspråket

Læringsspråk bruker både lang- og kortsiktig minnekompetanse. Det arbeidende kortsiktige minnet hjelper barna med å samle inn informasjon mens de lytter, og hjelper dem raskt å avgjøre hvor de skal lagres i henhold til de andre elementene i det langsiktige minnet, ifølge Nasjonalt senter for læringshemminger. Barn utvikler språk ved hjelp av to typer arbeidsminne. Den verbale typen bruker lyder for å hjelpe tilbakekalle informasjon. Gjenta alfabetet mens tegnebokstaver er et eksempel på denne kortsiktige tilbakekallingen. Den andre typen korttidshukommelse bruker visuelle og romlige spor for å hjelpe barn i å huske figurer, mønstre, bilder og sekvensering av hendelser. Denne tilbakekallingen hjelper barn til å huske setningskonstruksjon og ordordre for å lære språk.

Kombinere minne og sanser

Barn lærer den viktige ferdigheten til å sortere langsiktig minne raskere ved å koble sanser og følelser med informasjonen. Ved hjelp av sansene hjelper barna med kortsiktig hukommelse med lagret kunnskap, ifølge forskere Marillia Conte Daros og David W. Gurney fra University of Florida. Barn sorterer langtidsminne for å velge en passende minnefil for å kombinere med den nye informasjonen. Den sensoriske kampen hjelper barnet raskt å kombinere forkunnskap med ny informasjon for å behandle meldingen og avgjøre hvilken handling som er nødvendig. Innholdet i det langsiktige minnet kan også inneholde ledetråder om hvordan du skal handle på den nye meldingen.

Opphavsrett © Helse og Sykdom Alle rettigheter forbeholdt